Parkovací systémy KasComp jsou schopny pokrýt potřeby každého provozu od jednoduché vyhrazené parkovací plochy až po složité parkování velkých komplexů. V závislosti na potřebě provozovatele je možné systém upravit na míru a tak dosáhnout i cenové dostupnosti parkovacího systému. Výhodou je jeho spolehlivost a stabilita, stejně jako otevřenost a rozšiřovatelnost, takže pokud se změní potřeby provozovatele, lze systém snadno rozšířit o nová zařízení, včetně možnosti úprav a propojení na software třetích stran.