Specialista na parkovací technologie

Saba ClickPark s.r.o.

Centrála: Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Česká republika
Telefon: +420 222 266 800
Email: obchod@clickpark.cz
IČ: 28968506
DIČ: CZ28968506

ClickPark s.r.o.

Organizačná zložka: Práce 4933, 945 01 Komárno
Slovenská republika
Telefon: +421 357 713 167
Email: obchod@clickpark.sk