Project Description

Dohledové centrum a výjezdová služba

Poskytuje dohled nad parkovištěm 24 hodin, 365 dní v roce. Zaznamenává události a koordinuje všechny aktivitz k zajištění plynulého provozu parkoviště.

Dohledové centrum

  • Vyškolený personál dohlíží na stav technologie parkoviště a pravidelně vyhodnocuje jednotlivé situace.
  • V případě, že je detekován stav vyžadující aktivitu výjezdové služby, poté dohledové centrum bezodkladně kontaktujte strážné z výjezdové služby. Veškeré aktivity jsou vždy pečlivě zaznamenávány a předávány jako kompletní report zákazníkovi.
  • Systém dohledového centra umožňuje komplexní zálohování. Jedná se zejména o záznamy kamerových systémů, logů přístupů, pohybů na parkovištích a poplachové stavy.

Výjezdová služba

  • Zajišťuje okamžitou reakci na problém zákazníka na parkovišti. Přijede na místo a ve spolupráci s dohledovým centrem sjednává nápravu ve velmi rychlém reakčním čase.
  • Hlavní aktivitou výjezdové služby jsou systematické obhlídky parkovišť za účelem kontroly stavu technologií a monitoring situace na parkovištích, jedná se o interval 1x za dvě až tři hodiny.
  • Dále je v neustálém kontaktu s dohledovým centrem, tak aby mohla rychle reagovat na vzniklé situace a aktivně řešit odstranění vzniklých problémů a zajistit tak bezproblémový vjezd a výjezd zákazníka.